TECHNOLOGIA BIO-CARE LAPITEC

Problem zanieczyszczenia środowiska w miastach, oprócz negatywnych konsekwencji dla zdrowia człowieka, ma również katastrofalne skutki związane z degradacją powierzchni budynków, pomników i całej infrastruktury. Główną przyczyną degradacji jest osadzanie się związków organicznych na powierzchniach tych obiektów.

Bio-Care to technologia, która nadaje materiałowi Lapitec® właściwości rozkładające i spłukujące organiczne pyły atmosferyczne oraz działanie bakteriobójcze, a to dzięki wykorzystaniu specjalnej postaci dwutlenku tytanu (TiO2) przy produkcji materiału Lapitec®.


Dwutlenek tytanu jest znanym katalizatorem, który przyczynia się do rozkładu licznych związków organicznych przez utlenienie, na skutek oddziaływania światła naturalnego lub sztucznego (fotokataliza). Dwutlenek tytanu sprawia ponadto, że Lapitec® jest wysoce hydrofilowy, ułatwiając w ten sposób wypłukiwanie z jego powierzchni cząstek zanieczyszczeń. Cecha ta pozwala określić powierzchnie przedmiotów wykonanych z materiału Lapitec® jako „samooczyszczające się”.


Literatura naukowa dowodzi także, że silne właściwości utleniające dwutlenku tytanu przyczyniają się do niszczenia bakterii (wśród nich Escherichia coli i Staphylococcus) i że związek ten aktywnie zwalcza pleśnie, grzyby i drobnoustroje, redukując tym samym zapachy związane z ich obecnością.


Technologia Bio-Care sprawia, że Lapitec® doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie wymaga się wysokich standardów czystości i higieny i/lub właściwości przeciwdziałających zanieczyszczeniu i samooczyszczających.